Víta vás aplikácia WEBVisualis - AMS Trnovec


Na stránkach aplikácie webVisualis získate prístup k imisným údajom nameraným a archivovaným v databázach údajov. Tieto údaje sú prezentované v tabuľkovej alebo grafickej forme podľa nastavení predpripravených projektov. V aplikácii môžete nájsť imisné projekty a projekty indexov kvality ovzdušia. Stačí si len vybrať pripravneý projekt, nastaviť požadovaný interval údajov a načítať údaje do aplikácie. Požadované údaje budú spracované, vyhodnotené a zobrazené podľa konfigurácie vybraného projektu.

Imisné projekty

Imisné projekty sú zákaldnými druhmi projektov, ktoré umožňujú prezentáciu imisných údajov v tabuľkách alebo grafoch. Údaje sú vyhodnocované na prekročenie limitov, sú použité na výpočty priemerov a vyhodnotené do štatistických údajov za zadané obdobie. V týchto projektoch sú prístupné zobrazenia v tabuľke, v mesačnej a ročnej tabuľke, v grafe a vo veternej ružici.

Index kvality ovzdušia

Na prezentáciu kvality ovdušia je možné použiť projekty typu Index kvality ovzdušia. Údaje nakonfigurované do výpočtov a vyhodnotení kvality ovzdušia sú prezentované na mape alebo v súhrnnej tabuľke podľa nakonfigurovaných tried.

Novinky a správy o aplikácii


Novinky a zprávy o aplikaci
Prezentované hodnoty jsou neverifikované hodinové koncentrace a mohou být ovlivněny technickými zásahy ve stanici. Pokud nejsou k dispozici žádná data ze stanice, jedná se o přerušení přenosu dat, po jeho obnovení budou chybějící hodnoty v grafu i v tabulce hodinových koncentrací doplněny. Děkujeme za pochopení
17. 10. 2017 19:32:00

Prihlásený používateľ

Používateľ nie je prihlásený

Aktuálny projekt

Nie je vybraný žiaden projekt.

Obľúbené projekty

DUSLO_AMS Trnovec_webvisualis 190x